خوراک ووم فیستن مخلوطی از انواع گوشت و سس سبزیجات بوده که دارای طعمی بسیار مطبوع و لذیذ برای سگ ها می باشد. در پروسه ساخت این خوراک ها از هیچگونه طعم دهنده، رنگ و نگهدارنده مصنوعی، سویا و قند استفاده نشده است.

مخلوطی از گوشت و سس سبزیجات.
دارای طعمی بسیار مطبوع و لذیذ.
فاقد طعم دهنده ها، رنگ، نگهدارنده های مصنوعی، سویا و قند.