تشویقی میله ای مخصوص سگ متوسط سگ نوبی با دورپیچ اردک، 70 گرمی