83790

پوچ رافینه حاوی گوشت مرغ – خرگوش و گراز مخصوص گربه بالغ

تهیه شده از گوشت خالص
تکه های لذیذ در سس لذیذ
بدون غلات و سویا
فاقد هر گونه مواد رنگی مصنوعی و نگهدارنده
حاوی تورین طبیعی برای تقویت بینایی