82972-228×228

خوراک کاسه‌ای ووم فیستن حاوی گوشت گاو و پرندگان مخصوص توله سگ ۱۵۰ گرم