اسپری تربیتی سگ و گربه و برای جلوگیری از علامت گذاری دکتر کلودرز(175میلی لیتر)