پوچ رافینه مخصوص بچه گربه حاوی گوشت بوقلمون و دل و هویج در سس مخصوص(100گرم)