پوچ رافینه گربه بالغ حاوی گوشت مرغ در ژله رویال(100گرم)