اسپری خوشبو کننده دهانی با رایحه رزماری پرسا (50میلی لیتر)