کنسرو گربه پوست و مو گوشت گاو در روغن ماهی 100 گرمی