تشویقی تکه ای سگ دکتر کلودرز گوشت فیله گوساله 80 گرمی